Konwersje zdarzeń w ramach narzędzia, jakim jest Facebook Pixel, można podzielić na standardowe i niestandardowe.

Zdarzenia standardowe można definiować jako te, które są określone w oficjalnej specyfikacji, gdzie jest wymóg wysyłania odpowiednich informacji dla przesłania poszczególnego pakietu danych. Zapewniają one sprawniejszą obsługę działań reklamowych w systemie Facebook.

Jak ustawić standardowe zdarzenia w Meta (Facebook) Pixel?
Standardowe zdarzenia w narzędziu Facebook Pixel służą do definiowania kluczowych zachowań na stronie internetowej i późniejszej ich analizy. Pokażę, jak to prawidłowo zrobić.

Czasem jednak zachodzi potrzeba zdefiniowania dodatkowych kryteriów, względem których będziemy segmentować odbiorców na tych, którzy faktycznie będą mieli znaczący kontakt z naszym usługami, a na tych, których prawdopodobieństwo spełnienia określonej interakcji będzie bardzo małe. W odpowiedzi na to wyzwanie przychodzą zdarzenia niestandardowe.

Czym są zdarzenia niestandardowe?

Zdarzenia niestandardowe to specjalne oznaczenia, służące do śledzenia interakcji odbiorców konkretnej usługi, które domyślnie nie są zawarte w ramach dokumentacji technicznej sieci reklamowej firmy Facebook. Dzięki załączaniu dodatkowych informacji poprzez zdarzenia niestandardowe zyskuje się możliwość prowadzenia dogłębniejszych działań reklamowych.

Z czego składają się zdarzenia niestandardowe?

Raportowanie zdarzeń niestandardowych jest podobne do standardowych odpowiedników konwersji. Konstrukcja wygląda w następujący sposób:

fbq('trackCustom', '[event]', {
  param: 'value'
});

Po prawidłowej instalacji Facebook Pixel, do użycia w kodzie strony będzie możliwa funkcja z języka JavaScript fbq, która względem zdarzeń standardowych różni się następującymi cechami:

  • zamiana polecenia track na trackCustom
  • limit 50 znaków dla nazwy zdarzenia niestandardowego

Podobna integracja może być realizowana w warstwie serwerowej usługi dzięki Facebook Conversions API (jest to zalecane rozwiązanie do równoległego użycia z Facebook Pixel).

Ograniczenia zdarzeń niestandardowych

Używanie zdarzeń niestandardowych podlega licznym ograniczeniom, do których przyczyniły się m.in. zmiany firmy Apple dotyczące śledzenia interakcji odbiorców i ograniczania żywotności plików cookies. Z bezpośrednich regulacji można wyróżnić:

  • ograniczenie ilości rodzajów zdarzeń do ośmiu na jeden Facebook Pixel (łącznie ze zdarzeniami standardowymi)
  • obowiązek konfiguracji zdarzeń webowych i wyznaczenia ich priorytetów

Zastosowanie zdarzeń niestandardowych

Mierzenie konwersji tego typu ma przede wszystkim zastosowanie w segmentowaniu odbiorców, którzy wykonali określone interakcje na stronie, których nie można zakwalifikować jako standardowe. Na podstawie tych informacji, można np. utworzyć grupę niestandardowych odbiorców, określając nasze zdarzenie jako warunek konieczny do wyodrębnienia

Udostępnianie danych ze zdarzeń niestandardowych

Warto wspomnieć także o tym, że istnieje możliwość udostępnienia niestandardowych konwersji podmiotom trzecim, dzięki czemu nie ma potrzeby ujawniania wszystkich danych dot. użytkowników: jest to wysoce przydatne przy pracy z podmiotami zewnętrznymi, które niekoniecznie potrzebują aż tak wysokich uprawnień do przetwarzania informacji. W tym celu należy udostępnić skonfigurowany Pixel.

Pomyślnie zasubskrybowałeś Kacper Duras
Witaj ponownie! Pomyślnie zalogowano.
Świetnie! Pomyślnie zarejestrowano.
Sukces! Twój e-mail został zaktualizowany.
Twój link wygasł
Sukces! Sprawdź swój e-mail i kliknij link, aby zakończyć logowanie.