Blog o marketingu i technologii

Konwersje zdarzeń w ramach narzędzia, jakim jest Facebook Pixel, można podzielić na standardowe i niestandardowe. Niniejszy podział zarysowałem w poniższym wpisie:

Jak ustawić standardowe zdarzenia w Facebook Pixel?
Standardowe zdarzenia w narzędziu Facebook Pixel służą do definiowania kluczowych zachowań na stronie internetowej i późniejszej ich analizy. Pokażę, jak to prawidłowo zrobić.

Zdarzenia standardowe można definiować jako te, które są określone w oficjalnej specyfikacji, gdzie jest wymóg wysyłania odpowiednich informacji dla przesłania poszczególnego pakietu danych. Zapewniają one sprawniejszą obsługę działań reklamowych w systemie Facebook.

Czasem jednak zachodzi potrzeba zdefiniowania dodatkowych kryteriów, względem których będziemy segmentować odbiorców na tych, którzy faktycznie będą mieli znaczący kontakt z naszym produktem, a na tych, których prawdopodobieństwo spełnienia określonej interakcji będzie bardzo małe. W odpowiedzi na to wyzwanie przychodzą zdarzenia niestandardowe.

Z czego składają się zdarzenia niestandardowe?

Konstrukcja wygląda w następujący sposób:

fbq('trackCustom', '[event]', {
  param: value
});

Względem zdarzeń standardowych, warto wyszczególnić następujące szczegóły:

  • zamiana polecenia track na trackCustom
  • limit 50 znaków dla nazwy zdarzenia niestandardowego
  • ograniczenie w postaci 100 rodzajów zdarzeń niestandardowych dla jednego kontenera Pixela

Ponadto nie można stosować wydarzeń niestandardowych w dynamicznych reklamach produktowych (ten format jest zastrzeżony tylko, gdy są mierzone zdarzenia standardowe).

Zastosowanie zdarzeń niestandardowych

Mierzenie konwersji tego typu ma przede wszystkim zastosowanie w segmentowaniu odbiorców, którzy wykonali określone interakcje na stronie, których nie można zakwalifikować jako standardowe. Na podstawie tych informacji, można np. utworzyć grupę niestandardowych odbiorców, określając nasze zdarzenie jako warunek konieczny do wyodrębnienia:

Przykład konwersji niestandardowej dla mojego bloga przy tworzeniu grupy niestandardowej

W sam sprawdzi się w reklamach z celem Konwersje, gdzie jest możliwość zdefiniowania pożądanej interakcji:

Wybór celu reklamy
Definiowanie docelowej konwersji na poziomie zestawu reklamowego

Warto wspomnieć także o tym, że istnieje możliwość udostępnienia niestandardowych konwersji podmiotom trzecim, dzięki czemu nie ma potrzeby ujawniania wszystkich danych dot. użytkowników: jest to wysoce przydatne przy pracy z podmiotami zewnętrznymi, które niekoniecznie potrzebują aż tak wysokich uprawnień do przetwarzania informacji.