Blog o marketingu i technologii

Nie bez powodu mówi się, iż dane są cenniejszym towarem od ropy. Informacje w dzisiejszym świecie są podstawowym zasobem, który generuje każdy z nas: podejmowane interakcje, nasze słowa i zachowania — to wszystko stanowi wymierną wartość, którą konsumenci dzielą się z właścicielami usług.

Same informacje jednak nie wystarczą. Ważną umiejętnością w procesie wszechobecnej cyfryzacji społeczeństwa jest ich odpowiednie zbieranie i przetwarzanie. Rewolucją w 2020 roku jest nowa, czwarta odsłona najpopularniejszego narzędzia na świecie — Google Analytics.

Nowy wymiar analityki internetowej — Google Analytics 4
Google Analytics to jedno z najbardziej popularnych narzędzi do analityki internetowej, istniejące już ponad 15 lat. Jego zastosowanie znalazło tysiące webmasterów, analityków, czy nawet zwykłych użytkowników, zainteresowanych zgłębianiem tajemnic o swoich odbiorcach i efektywności usług.

Google Analytics 3 vs Google Analytics 4

Posługiwanie się nowszymi wersjami oprogramowania, zawsze powinno być poprzedzone listą zmian wprowadzonych w ramach aktualizacji. Google Analytics 4 charakteryzuje inne podejście do agregacji informacji z podpiętych usług. W 15-letniej historii Google Analytics 3 charakterystycznym podejściem było operowanie na sesjach: przedziałach czasu, w których użytkownik miał styczność z mierzoną witryną i wykonywał mierzone interakcje. Ten punkt odniesienia w ramach Google Analytics 4 został zamieniony na zdarzenia (eventy), czyli dane odnoszące się do działań użytkownika i sprecyzowanych interakcji, znajdujących się w jednym zestawie pomiędzy wybranymi źródłami danych.

W ramach zdarzeń mogą być przesyłane parametry, czyli dodatkowe informacje, które nadają kontekstu wykonywanym przez użytkownika interakcjom (np. jesteśmy w stanie odróżnić, który produkt został dodany do koszyka i o jakiej wartości). Raporty w usłudze Google Analytics 4 zawierają informacje o zdarzeniach i parametrach wysłanych z aplikacji lub witryny.

Przekształcenia pomiarów pomiędzy Universal Analytics, a Google Analytics 4, źródło: dokumentacja Google

Jak widać, jest to znaczne uproszczenie. Ponadto, Google Analytics 4 zbiera automatycznie część atrybutów użytkowników, jak np. położenie geograficzne, czy ustawienia języka w przeglądarce — jednocześnie jest możliwe mierzenie dodatkowych właściwości odbiorców.

Wdrażanie Google Analytics 4: dual-tagging

Google Analytics 3 i Google Analytics 4, co warto jeszcze raz zaznaczyć: różnią się sposobem ich reprezentacji (hity vs eventy), przez co eksport nie jest możliwy. Rozwiązaniem na stabilną migrację jest śledzenie równoległe: raportowanie danych jednocześnie do obu wersji analityk. W ten sposób można z wyprzedzeniem poznawać Google Analytics 4, podczas gdy dane nadal bezpiecznie gromadzone są w Universal Analytics. Takie rozwiązanie przynosi za sobą same korzyści: kiedy w Google Analytics 4 stanie się nowym standardem, ci, którzy najwcześniej rozpoczęli konfigurację usługi, są na wygranej pozycji. Zamiast pospiesznie konfigurować analityki, mogą skupić się wtedy na odpowiedniej analizie i optymalizacji działań. Jest to ogromna przewaga konkurencyjna.

Google Analytics 4 może być wdrożone bez żadnej dodatkowej modyfikacji tagów, jeśli wykorzystywane są już gtag.js lub Google Tag Manager.

gtag.js

Wszystko sprowadza się do instalacji kodu śledzenia i rozszerzenia informacji o dodatkowy identyfikator kontenera, do którego będą wysyłane informacje:

<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=[id kontenera]"></script>
<script>
 window.dataLayer = window.dataLayer || [];
 function gtag() { 
  dataLayer.push(arguments); 
 }
 
 gtag('js', new Date());
 
 gtag('config', '[id kontenera]');
 gtag('config', '[id kontenera GA4]');
</script>

W taki sposób można analogicznie skonfigurować również pozostałe usługi w ramach Google Marketing Platform.

W dalszej perspektywie można skonfigurować wysyłanie informacji według nowego standardu, np:

gtag('event', 'eventName', {
  'key': 'value'
});

Google Tag Manager

W ramach tej usługi zostały dodane dwie nowe konfiguracje tagów:

Wystarczy na początku skonfigurować integrację z Google Analytics 4 z wywoływaniem (triggerem) na wszystkich podstronach witryny:

A następnie przejść do ustawień poszczególnych zdarzeń:

Im szybciej zaimplementujesz nową wersję Google Analytics, tym mocniej zaznaczysz swoją przewagę konkurencyjną, zbudujesz solidne fundamenty do wyciągania dalszych wniosków, lepiej zrozumiesz swoich użytkowników i poprawisz osiągane przez siebie wyniki.